Metal Varil Üretimi

Yüksek  standartlarına uygun olarak üretilen; petro kimya, kimya ve gıda sektörleri için ürünlerin taşınması, saklanması ve depolanmasına yönelik ambalajlardır.

Variller içine konulacak ürüne göre laklı veya laksız olabilir.

Sızdırmazlığa karşı Helyum Test Cihazı ile tüm variller kontrol edilmektedir.

Variller Birleşmiş Milletler Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı Yönetmeliği’nde belirtilen performans değerlerini sağlayacak şekilde üretilmektedir. Uluslararası geçerliliği olan UN markalaması yapılabilmektedir.

Sıvı tip UN onaylı çemberli variller bulunmaktadır.

Konteyner yüklemelerine uygun katı veya sıvı tip ISO çemberli variller bulunmaktadır.

İthal litografik baskılı sacdan, yüksek kalitede görselliğe sahip özel variller üretilebilmektedir.

  • Tapalı sac variller (216,5 Lt.)
  • Çemberli sac variller (210 Lt.)
  • Çemberli tapalı sac variller (210 Lt.)